SICAK DALDIRMA

Demir ve çelik icat edildiğinden bu yana insanoğlunun yaşamını sürekli kolaylaştırmıştır.Çeliğin kolay işlenebilirliği, mukavemeti, sünekliği, montaj kolaylığı insanoğlunun ufkunu açmış ve gündelik hayatımızın pek çok yerinde kullanılır olmuştur.Dünyadaki pek çok gelişme, teknolojik buluşlar çeliğin kullanımıyla paralel gitmiştir.Özellikle depreme karşı dayanıklılığı sebebiyle pek çok ülkede artık yapısal çelik kullanılmaktadır. Çeliğin bu üstün özellikleri yanında büyük bir zaafı vardır. KOROZYON. Çelik yapısı gereği oksijene yönelimi dolayısıyla korozyon ortaya çıkar. Ve zamanla çeliğin kimyasal kompozisyonu bozulur. Fiziksel yapısı zayıflar. Ayrışma sonucu gittikçe yokolur. Çeliğin bu zaafiyetine en yakın ve etkileyici örnek son marmara depreminde yıkılan binalarda kullanılan inşaat demirinin beton içerisinde kalmasına rağmen korozyona uğraması sebebiyle % 50 lere varan incelmesi, zayıflamasıdır. Bu zaafiyetin giderilmesinin en etkili yolu Galvanizleme kaplama uygulamalarıdır.Biyolojik ve kimyasal esaslı kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama sağlar.

Sıcak Daldırma Galvanizleme metalik esaslı bir kaplama olup proses sonunda demir ile çinko arasında bağıl bir alaşım oluşturur. Sıcak Daldırma Galvanizleme basit anlamda tasarımı ve kimyasal kompozisyonu galvanizlemeye uygun demir ve çelik ürünlerinin ergimiş çinko banyosuna daldırılmasıyla oluşan difüzyon sonucu meydana gelen metalik tepkimeyle oluşan kaplama yöntemidir. Sıcak Daldırma Galvanizleme (Hot Dip Galvanizing), dünyada yaklaşık 150 yıldır demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kullanılan bir kaplama yöntemidir. Dünyada üretilen çinkonun büyük bir bölümü bu şekilde tüketilmektedir. Bunun en önemli nedenleri çinkonun normal ayrışma olaylarına karşı dirençli , demiri koruma özelliği ve ekonomik oluşudur.