GALVANİZ KAPLAMADA YÜZEY GEREKSİNİMLERİ

Galvaniz kaplama çelik ile çinkonun kimyasal reaksiyonu sonucunda gerçekleşen bir kaplamadır. Bu nedenle galvaniz kaplanacak ürünlerin yüzeyleri bir dizi kimyasal temizleme işlemine tabi tutulduktan sonra kaplamaya hazır hale getirilir. Bu temizleme işlemi sırasıyla şu şekildedir; malzemelerin üzerindeki yağ, vb. kirliliklerin giderilmesi amacıyla yağ alma banyosunda bekletilir. Yağ alma banyosundan sonra yüzeydeki pas, vb. kirliliklerin temizlenmesi için asit banyosunda bekletilir.

Yüzeyin tam anlamıyla yağ, pas vb. kirliliklerden arındırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde temizlenmemeiş bölgelerde kaplama bozuklukları ortaya çıkabilir. Ancak bazı malzemelerin yüzeylerinde kaplanmamış bölge oluşturacak ve kaplama sonrasında görünüm bozukluğuna sebep olacak bazı kirlilikler olabilir. Bu kirliliklerin malzeme galvanizleme işlemlerine alınmadan önce temizliğin yapılması gerekmektedir.

Galvanizleme işleminde sık karşılaşılan ve olması istenmeyen yüzey kirlilikleri vb. durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
* Ağır yağ, gres yağı, zift, vernik, antipas boyaları; malzeme yüzeyinde bulunan bu tip yüzey kirlilikleri yüzey temizleme aşamasında arındırılamazlar ve bulundukları bölgelerde kaplanmamış yüzeyler oluştururlar.

* Yeniden işlem, bakım-onarım vb. gibi ekstra işçilik ve maliyet getirirler.

* Kaynak çapakları ve cürufları; kaynak işleminden sonra kaynak bölgesinin etrafında oluşan kaynak çapakları ve cürufları kaynak işlemi bittikten sonra mutlaka temizlenmelidir. Kaynak çapakları temizlenmez ise kaplama işleminden sonra pürüzlü, galvanizcilerin tabiriyle sivilceli bir yapı oluşturur. Ayrıca hafif bir darbe sonucu kırılma özelliği olan bu çapakların olduğu bölgede noktasal kaplanmamış bölgeler oluşur.  Kaynak cürufu temizlenmez ise galvaniz kaplama sonrasında kaynak bölgesinde hiç hoş durmayan siyah, sanki kaplanmamış bir bölge varmış gibi görünür. Kaynak işlemi sonrasında mutlaka temizlenmesi gerekir.

* Kaynağın sürekliliği; galvaniz kaplanacak malzemelerin kaynağı, pürüzsüz, gözeneksiz ve sürekli olmalıdır. Bahsedilen şartlarda olmayan kaynağa sahip bir malzeme galvaniz kaplandıktan sonra kaynak bölgelerinin kaplamasında görsel problemler ortaya çıkar.

* Kesme çapakları; galvaniz olacak malzemelerin kesme çapakları kaplama sonrasında galvaniz birikmesi vb. gibi görünüm sergileyeceği için mutlaka temizlenmelidir.

* Marka yazıları; malzemeler üzerine markalama yapılacaksa kullanılacak olan boya ya da yazı kalemi su bazlı olmalıdır. Yağ bazlı olan boyalar yüzey temizleme banyolarında temizlenemezler ve kaplama işlemi sonrasında kaplanmamış bölgeler oluştururlar.