GALVANİZ KAPLAMAYA UYGUN MALZEMELER

KAPLAMAYA UYGUN MALZEMELER:

Her çeşit yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler ve dövme, dökme vb. demir-çelik ürünler galvanizlenebilir. Ancak galvaniz kaplanabilmeleri için bazı gereksinimler vardır. Galvaniz kaplanacak demir-çelik malzemelerin kimyasal kompozisyonundaki alaşım elementleri kaplamanın fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri vardır. Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

KARBON, kaplama görünümü ve kalınlığında önemli bir etkisi yoktur. Ancak içerisinde yüksek karbon bulunan çeliklerde, ürün yüzey temizliği için asit banyosuna alındığında hidrojen kaparak hidrojen kırılganlığına yol açabilir.

MANGAN, yüksek mangan içeren çeliklerde kalın ve darbe dayanımı düşük bir kaplama oluşur. Bu da hem estetik hem de kaplama kalitesi açısından olumsuz bir durum teşkil eder.

SİLİSYUM, çelik bünyesinde bulunan silisyum çinko kaplama kalınlığına ve görünümüne olumsuz etkisi vardır. Bazı değer aralıklarının dışında son derece kalın ve mat bir kaplama elde edilir. Kalın bir kaplama sonucunda kaplama bağlılığı zayıflar ve dökülmeler meydana gelebilir.

FOSFOR, yüksek fosfor içeren çeliklerde kalın ve kırılma eğilimi yüksek olan bir kaplama elde edilir.
Not: Pirinç - bronz kaynaklı, lehimli ve alüminyum perçinli malzemeler galvaniz kaplanmaya uygun değildir. Malzemeler 450 C'deki ergiyik çinko banyosuna daldırıldıklarında bu yüzeylerde kaplanmayan yüzeyler, erime vb. durumlar oluşur.

Çelik malzemelerin bünyesindeki yüksek Silis miktarı galvaniz kaplama kalınlığının ve renginin belirlemede büyük rol oynar. Aşağıdaki fotoğraflardaki malzeme tek parça halindeki galvaniz ocağına daldırılmıştır. Boru üzerine kaynatılan dirsek bölümünün kimyasal kompozisyonundaki farklılık yani Silis miktarının yüksek olması nedeniyle diğer elemanlara nazaran yüksek kaplama kalınlığına ulaşmıştır ve kaplamanın rengi mat bir görüntü oluşturmuştur. Grafiklerde görüldüğü üzre farklı oranlarda silis içeren malzemelerin aynı şartlarda galvanizlenmesi ile oluşan kaplama kalınlıkları ve Silis'in kaplamanın rengini belirlemede ne denli etkili olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.