KALİTE POLİTİKASI

Yüksek bilgi birikimine ve üretim tecrübesine sahip bir Firma olan Çalışkan Galvaniz;

• Bütün müşterilerinin ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

• Müşterilerimize hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,

• Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,

• Sunduğumuz hizmet ve  faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,

• Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,

 • Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.