KAPLAMA KALINLIĞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çelik malzeme galvaniz ocağına temas etmeye başladığı andan itibaren çinko ile reaksiyona girmeye başlar. Bu reaksiyon süresi yaklaşık 2-3 dk.'dır. Bu sürede çelik çinko arasında oluşan reaksiyon neticesinde çelik yüzeyinde alaşım tabakası oluşur. Zaten diğer bütün kaplama metotlarından SDG'yi ayıran ve onu farklı kılan özellik de budur. Oluşan kaplama mikron mertebesindedir.

Malzemede oluşan kaplama kalınlığı malzemenin kimyasal kompozisyonu başta olmak üzere, kesin kalınlığı ve kütlesi, yüzey pürüzlülüğüne, galvaniz ocağının sıcaklığı ve malzemenin galvaniz ocağında kalış süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kaplama kalınlığı ile korozyon performansı doğru orantılıdır. Fakat kaplama kalınlığı belli değerlerin üzerine çıktığında kaplama bağlılığı zayıflar ve kaplama dökülmesi riski ortaya çıkabilir. Dünyadaki tüm standartlara bakıldığında kaplama kalınlığı değerlendirmesi malzemenin kesit kalınlığına göre yapılır.

Kaplama kalınlığı referans tablosu "TS 914 EN ISO 1461 Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler üzerine sıcak daldırmalı galvaniz kaplamalar-özellikler ve deney metotları" standardın da verilmiştir.