SDG'NİN KOROZYON PERFORMANSI

Galvaniz kaplamanın korozyon performansı kaplama yapılan malzemenin kullanılacağı ortam şartlarına göre sınıflandırılır. Nem miktarı, ortam şartları, yüzeye etkin eden pH değeri, atmosferdeki klorür seviyesi, diğer kimyasallarla teması (asitler ve alkaliler çinko ile çok çabuk reaksiyona girerler) ve havalandırma koşulları gibi etkenler galvanizin performansını etkilerler.

Özellikler kükürt dioksit çinkonun atmosferik korozyonuna etkisi büyük ölçüdedir. Diğer etkiler nem, tuz ve azottur. Yandaki grafiklerde çinkonun korozyon performansı detaylandırılmıştır.